Proizvodni program

Home/Proizvodni program
 • LEAD CHROMATE PbCrO4

  KARAKTERISTIKE:

  Žuti do žutocrveni kristali. Upotrebljava se u pirotehnici, ali i u proizvodnji mineralnih boja.
 • ROCKET ENGINES
  Raketni motor je tip mlaznog motora koji koristi samo ponetu masu raketnog goriva za formiranje pogona letelice velikom brzinom leta. Raketni motori proizvode potisak u skladu sa Njutnovim trećim zakonom. Većina raketnih motora su sa unutrašnjim sagorevanjem, mada postoje i konstrukcije i bez sagorevanja (kao što je sa ekspanzijom hladnog gasa). Raketni motori mogu raditi i u vakuumu i na taj način se mogu koristi za pogon svemirskih letelica i balističkih raketa. Oni u širem smislu pripadaju grupaciji mlaznih motora, iako njihov rad nije uslovljeno vezan za atmosferu.
 • SEMI – PLASTIC EXPLOSIVES - BERANIT

  OPŠTE KARAKTERISTIKE

  BERANIT je potpuno nov tip poluplastičnog eksploziva, osjetljivog na detonatorsku kapislu br. 8, izuzetno otporan na vodu, a u zavisnosti od uslova korišćenja isporučuje se u varijantama 301A i 351.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Kod ovih ekploziva nema “iznojavanja” nitroulja (kao što je slučaj kod nitroglicerinskih), nema stvrdnjavanja pa je osjetljivost na mehaničke spoljne utjecaje dugo vremena nepromijenjana. Ne upotrbljavaju se u metanskom režimu i eksplozivnoj ugljenoj prašini! Patronira se u kalibre od 28 do 100 mm, a pakuje u vodootporne kartonske kutije dimenzija 350 x 300 x 300 mm u količini od 20 kg. Gustine patroniranja su od 1,30 do 1,50 g/cm.
 • KALIJUM HLORAT KCIO3

  KARAKTERISTIKE:

  Bijeli kristalni prah. Veoma jak oksidans, koji nalazi široku primjenu u pirotehnici.
 • COMPOSITE ROCKET FUEL
 • PENTOLITE BOOSTERS PP - 500 AND PP – 300

  OPŠTE KARAKTERISTIKE

  PENTOLITSKI POJAČNICI ILI “BUSTERI“, su inicijalna eksplozivna sredstva namjenjena za iniciranje manje osjetljivih eksploziva, koji ne prihvataju inicijalni impuls rudarske kapisle DK - 8 ili detonirajućeg štapina.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Za njihovu izradu koristi se smješa trotila i pentrita. Zbog povoljnog odnosa TNT / PENTRIT i njihovih osobina, liveni pentolitski pojačnici odlikuju se velikom postojanošću u vodi gdje im se minersko - tehničke karakteristike ne mjenjaju. Pentolitski pojačnici posjeduju izuzetnu vodootpornost, visok pritisak detonacije i veliku brzinu detonacije.

  NAČIN INICIRANJA

  Konstrukcija pojačnika PP - 500 i PP - 300 je prilagođena načinu iniciranja sa detonirajućim štapinom, koji se provlači kroz oba otvora i veže četvorostrukim čvorom, a pojačnik se lepljivom trakom pričvršćuje uz patronu vodoplastičnog eksploziva.
 • AMMONIUM PERCHLORATE NH4 CIO4

  KARAKTERISTIKE:

  Bijeli kristalni prah. Zbog svojih svojstava masovno se koristi u proizvodnji kompozitnih raketnih goriva, a takođe i u pirotehnici.
 • THERMOBARIC OFAB - 100 - 120

  KARAKTERISTIKE:

  • HE fragmentaciona avio-bomba sa gorivo-vazduh eksplozivnim punjenjem. • Tri vrste učinaka:    1.moćan eksplozivni efekt koji nadmasuje avionsku bombu analognu u tezini    2.fragmentation učinak (veoma brzi fragmenti)    3. lomljenje • Zbog udruženog učinka eksplozije, fragmentacije i toplotnog dejstva namijenjen za uništavanje lakih i nezaštićenih oklopnih vozila, skladišta goriva i maziva i ostalih meta
 • INITIATION NONELECTRIC SYSTEM POLINEL
  POLINEL predstavlja neelektrični inicijalni sistem i koristi se za izvođenje svih oblika minerskih radova na površini i pod vodom. Nije predviđen za radove u zapaljivim okru- ženjima i metanskim jamama. Atestirano u Institutu za Bezbjednost - Beograd. POLINEL - PK sastoji se od inicijalne nisko energetske cjevčice, pripadajućeg detonatora DK - 6 sa odgovarajućim usporenjem (0 - 176) smještenog u plastično kućište - konektor. U plastično kućište - konektor mogu se smjestiti maksimalno 4 polinel inicijalne nisko energetske cjevčice. POLINEL - MS (inicijator eksplozivnog punjenja) služi za iniciranje eksplozivnog punjenja u minskim bušotinama, a sastoji se od inicijalne nisko energetske cjevčice - NES i pripadajućeg detonatora DK - 8 sa usporenjem od 500 ms. POLINEL - DD (dual delay) predstavlja sistem u kombinaciji sistema PK i sistema MS, a služi za iniciranje eksplozivnog punjenja. Sistem se sastoji od inicijalne nisko energetske cjevčice - NES na kojoj je na jednoj strani detonator DK - 6 (konektor) sa milisekundnim usporenjem 0 - 176 ms, a na drugoj strani detonator DK - 8 sa usporenjem 500 ms.

  PRIMJENA SISTEMA POLINEL

  Neelektrični sistem POLINEL je namijenjen za radove kontrolisanih miniranja i predstavlja sredstvo tačkaste inicijacije na zadanom mjestu eksplozivnog stuba. POLINEL - PK i MS primjenjuju se kao zajednički sistem u formiranju minske mreže tako da POLINEL - PK stvara (projektovanu) razvodnu minsku mrežu na koju su vezani pripadajući MS sistemi. Vezivanje sa konektorima u sistemu POLINEL izvodi se tako da ostane slobodan kraj min. od 20 cm. POLINEL - DD primjenjuje se tako da se sa detonatorom DK - 8 sa usporenjem 500 ms formira udarna patrona koja se spušta sa cjevčicom u bušotinu, a konektor sa drugog kraja cjevčice veže se na cjevčicu susjedne bušotine itd. Iniciranje POLINEL-a DD je pomoću elektrodetonatora ili DK - 8 koja se pomoću lepljive trake pričvrsti za cjevčicu. Sistem POLINEL ima garanciju upotrebe 24 mjeseca upakovan u originalnu ambalažu. Temperaturno područje primjene je od - 30 do + 50 ºC. Čuvanje i skladištenje obavlja se u skladu sa odredbama zakona o prometu eksplozivnih materija. Postupanje sa sistemom POLINEL identično je kao i postupanje sa ostalim inicijalnim sredstvima. Nakon radova neutrošena inicijalna sredstva potrebno je vratiti u skladište. Oštećenu ili neispravnu robu potrebno je uništiti
 • KARAKTERISTIKE:

  Bijeli kristalni prah. Zbog svojih svojstava koristi se u proizvodnji eksploziva, posebno u proizvodnji privrednih eksploziva, kao i u pirotehnici.
 • THERMOBARIC OFAB - 250

  KARAKTERISTIKE:

  • HE fragmentaciona avio-bomba sa gorivo-vazduh eksplozivnim punjenjem. • Tri vrste učinaka:    1.moćan eksplozivni efekt koji nadmasuje avionsku bombu analognu u tezini    2.fragmentation učinak (veoma brzi fragmenti)    3. lomljenje • Zbog udruženog učinka eksplozije, fragmentacije i toplotnog dejstva namijenjen za uništavanje lakih i nezaštićenih oklopnih vozila, skladišta goriva i maziva i ostalih meta
 • ELECTRIC DETONATORS
  Ovaj sistem POLINEL obuhvata sve tipove električnih detonatora trenutne i sa intervalima kašnjenja, u režimu metanskog i nemetanskog miniranja. Proizvode se kao: 1. Trenutni: • milisekundni • polisekundni 2. Nemetanski ED sa intervalima 20, 30 i 500 ms proizvode se u sledećim stepenima (brojevima): • Interval 20 ms (sa stepenima 1 do 12) • Interval 30 ms (sa stepenima 1 do 15) • Interval 500 ms (sa stepenima 1 do 10) 3. Metanski ED sa intervalima 20 i 30 ms proizvode se u sledećim stepenima (brojevima): • Interval 20 ms (sa stepenima 1 do 8) • Interval 30 ms (sa stepenima 1 do 4)