KARAKTERISTIKE:

Sivobijeli kristalni prah. Zbog izraženih oksidacionih svojstava koristi
se u pirotehnici, ali i za dobijanje kiseonika.