KARAKTERISTIKE:

Žuti kristalni prah. Široka primjena u mnogim granama,
naročito u pirotehnici.