AMONIJUM JODID NH4J

Home/HEMIJA/AMONIJUM JODID NH4J

AMONIJUM JODID NH4J

KARAKTERISTIKE:

Bijeli kristalni prah. Upotrebljava se u fotografiji, medicini, a takođe
i kod izrade protivgradnog reagensa.

Kategorija: