Ovaj sistem POLINEL obuhvata sve tipove električnih detonatora trenutne i sa intervalima kašnjenja, u režimu metanskog i nemetanskog miniranja.

Proizvode se kao:
1. Trenutni:
• milisekundni
• polisekundni
2. Nemetanski ED
sa intervalima 20, 30 i 500 ms proizvode se u sledećim
stepenima (brojevima):
• Interval 20 ms (sa stepenima 1 do 12)
• Interval 30 ms (sa stepenima 1 do 15)
• Interval 500 ms (sa stepenima 1 do 10)
3. Metanski ED sa intervalima 20 i 30 ms
proizvode se u sledećim stepenima (brojevima):
• Interval 20 ms (sa stepenima 1 do 8)
• Interval 30 ms (sa stepenima 1 do 4)