NEELEKTRIČNI DETONATORI POLINEL

POLINEL predstavlja neelektrični inicijalni sistem i koristi
se za izvođenje svih oblika minerskih radova na površini i
pod vodom. Nije predviđen za radove u zapaljivim okru-
ženjima i metanskim jamama. Atestirano u Institutu za
Bezbjednost – Beograd.
POLINEL – PK sastoji se od inicijalne nisko energetske
cjevčice, pripadajućeg detonatora DK – 6 sa odgovarajućim
usporenjem (0 – 176) smještenog u plastično
kućište – konektor. U plastično kućište – konektor mogu
se smjestiti maksimalno 4 polinel inicijalne nisko energetske
cjevčice.
POLINEL – MS (inicijator eksplozivnog punjenja) služi za iniciranje eksplozivnog punjenja u minskim bušotinama,
a sastoji se od inicijalne nisko energetske cjevčice – NES i pripadajućeg detonatora DK – 8 sa usporenjem
od 500 ms.
POLINEL – DD (dual delay) predstavlja sistem u kombinaciji sistema PK i sistema MS, a služi za iniciranje
eksplozivnog punjenja. Sistem se sastoji od inicijalne nisko energetske cjevčice – NES na kojoj je na jednoj strani
detonator DK – 6 (konektor) sa milisekundnim usporenjem 0 – 176 ms, a na drugoj strani detonator DK – 8 sa
usporenjem 500 ms.

PRIMJENA SISTEMA POLINEL

Neelektrični sistem POLINEL je namijenjen za radove kontrolisanih miniranja i predstavlja sredstvo tačkaste
inicijacije na zadanom mjestu eksplozivnog stuba. POLINEL – PK i MS primjenjuju se kao zajednički sistem
u formiranju minske mreže tako da POLINEL – PK stvara (projektovanu) razvodnu minsku mrežu na koju su
vezani pripadajući MS sistemi. Vezivanje sa konektorima u sistemu POLINEL izvodi se tako da ostane slobodan
kraj min. od 20 cm.

POLINEL – DD primjenjuje se tako da se sa detonatorom DK – 8 sa usporenjem 500 ms formira udarna patrona
koja se spušta sa cjevčicom u bušotinu, a konektor sa drugog kraja cjevčice veže se na cjevčicu susjedne bušotine
itd. Iniciranje POLINEL-a DD je pomoću elektrodetonatora ili DK – 8 koja se pomoću lepljive trake pričvrsti za
cjevčicu.

Sistem POLINEL ima garanciju upotrebe 24 mjeseca upakovan u originalnu ambalažu. Temperaturno područje
primjene je od – 30 do + 50 ºC. Čuvanje i skladištenje obavlja se u skladu sa odredbama zakona o prometu
eksplozivnih materija. Postupanje sa sistemom POLINEL identično je kao i postupanje sa ostalim inicijalnim
sredstvima. Nakon radova neutrošena inicijalna sredstva potrebno je vratiti u skladište. Oštećenu ili neispravnu
robu potrebno je uništiti

Opis

PRIMJENA SISTEMA POLINEL

Neelektrični sistem POLINEL je namijenjen za radove kontrolisanih miniranja i predstavlja sredstvo tačkaste
inicijacije na zadanom mjestu eksplozivnog stuba. POLINEL – PK i MS primjenjuju se kao zajednički sistem
u formiranju minske mreže tako da POLINEL – PK stvara (projektovanu) razvodnu minsku mrežu na koju su
vezani pripadajući MS sistemi. Vezivanje sa konektorima u sistemu POLINEL izvodi se tako da ostane slobodan
kraj min. od 20 cm.

POLINEL – DD primjenjuje se tako da se sa detonatorom DK – 8 sa usporenjem 500 ms formira udarna patrona
koja se spušta sa cjevčicom u bušotinu, a konektor sa drugog kraja cjevčice veže se na cjevčicu susjedne bušotine
itd. Iniciranje POLINEL-a DD je pomoću elektrodetonatora ili DK – 8 koja se pomoću lepljive trake pričvrsti za
cjevčicu.

Sistem POLINEL ima garanciju upotrebe 24 mjeseca upakovan u originalnu ambalažu. Temperaturno područje
primjene je od – 30 do + 50 ºC. Čuvanje i skladištenje obavlja se u skladu sa odredbama zakona o prometu
eksplozivnih materija. Postupanje sa sistemom POLINEL identično je kao i postupanje sa ostalim inicijalnim
sredstvima. Nakon radova neutrošena inicijalna sredstva potrebno je vratiti u skladište. Oštećenu ili neispravnu
robu potrebno je uništiti

Go to Top