KARAKTERISTIKE:

Svijetložuti kristalni prah. Upotrebljava se u fotografiji i kod izrade
protivgradnog reagensa, kao aktivna komponenta.