KARAKTERISTIKE:

Bijeli kristalni prah. Nalazi primjenu u pirotehnici,
naročito za bojenje plamena.