KARAKTERISTIKE:

Crni kristalni prah, koristi se u mnogim granama industrije,
a takođe i u pirotehnici.