Proizvodni program

Home/Proizvodni program
 • KARAKTERISTIKE

  • Tjestasta žućkasto - bijela masa bez stranih primjesa, • Ručno se oblikuje bez rasipanja mase, • Zadržava postignuti oblik, • Gustina ...........................min. 1,50 g / cm ³, • Brzina detonacije ...........min. 7400 m / s, • Prihvata impuls detonatorske kapisle jačine detonatorskog impulsa br. 6 (DK-6) na -30 (°C) , +20 (°C) i + 50 (°C) • Uspješno se inicira detonirajućim štapinom (minimalne linijske gustine 10g/m, bilo da je detonirajući štapin obmotan oko eksplozivnog punjenja, bilo da je eksplozivno punjenje formirano oko čvora detonirajućeg štapina) • Prenosi detonaciju sa aktivnog na pasivno eksplozivno punjenje na odstojanju do 5 cm, • Nije osjetljiv na prostrel puščanog zrna, • Nema izdvajanja tečne komponente - eksudacija, • Bezbjedan je pri rukovanju i transportu, • Ne detonira pri padu sa visine 10m na betonsku podlogu bilo da je nezaštićen (bez obloge) bilo u originalnoj ambalaži, • Ne sadrži materije štetne po zdravlje ljudi, • Nema hemijskog uticaja na materijale od kojih su izrađeni elementi, • Primjenljiv je bez ograničenja u svim hidrometeorološkim uslovima, • Oblikuje se prema elementima rušenja i zadržava postignuti oblik, • Transportuje se svim prevoznim sredstvima, • Zadržava fizičko-hemijska i eksplozivna svojstva uz očuvanje sposobnosti oblikovanja i iniciranja, nema razgradnje – destrukcije i nije podložan upijanju vode pri djelovanju: 1. Morske vode do godinu dana na dubini do 60 m, 2. Riječne vode do 2 mjeseca na dubinama do 6 m, 3. Atmosferskih faktora (sunce, kiša, mraz) do godinu dana, 4. Potočne vode do 2 mjeseca, 5. Zemljišta na dubini do 2,5 m sa izraženim podzemnim vodama do 2,5 mjeseca
 • KALIJUM HLORAT KCIO3

  KARAKTERISTIKE:

  Bijeli kristalni prah. Veoma jak oksidans, koji nalazi široku primjenu u pirotehnici.
 • POWDER EXPLOSIVE – BERANIT 1 Ø28

  OPŠTE KARAKTERISTIKE

  Praškasti eksploziv BERANIT - 1 (Ø28) je amonijumnitratni - TNT eksploziv izrađen na bazi amonijumnitrata kao oksidansa, nitroaromata ( TNT ) kao senzibilizatora uz dodatak organskih goriva, materija i sredstava koji štite eksploziv od vlage i stvrdnjavanja.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Postojanost praškastog eksploziva pri temperaturnim promjenama omogućava njegovu uspješnu primjenu na niskim i visokim temperaturama, uz dopunsku zaštitu od uticaja vlage zbog higroskopnih osobina osnovne komponente. U zavisnosti od detonacione brzine i brizantnosti praškasti eksploziv BERANIT -1, namijenjeni je za miniranje mekih, srednje tvrdih i tvrdih materijala u rudarstvu (površinskim kopovima, jamama koje nisu ugrožene od pojave metana ili opasne ugljene prašine), građevinarstvu, hidrogradnji, tunelogradnji i dr. U kombinaciji praškastih i poluplastičnih BERANITA veće brizantnosti postižu se izvanredni rezultati pri miniranju jako tvrdih materijala. Svi praškasti eksplozivi osjetljivi su na uticaj vlage, mada pojedini hemijski aditivi, kao i pakovanje u polietilenski omot umanjuju uticaj higroskopnosti amonijumnitrata.

  NAČIN INICIRANJA

  Praškasti eksploziv BERANIT - 1 inicira se rudarskom kapislom br.8, električnim detonatorom, neelektričnim (POLINEL) detonatorom i detonirajućim štapinom.
 • Powder explosives BERANIT-1, BERANIT-2 and BERANIT-3 are initiated by a No.8 mining caps, electric detonator, non-electric detonators (system POLINEL) and detonating cord.

  OPŠTE KARAKTERISTIKE

  Praškasti eksplozivi BERANIT - 1, BERANIT - 2 i BERANIT - 3 su amonijumnitratni - TNT eksplozivi izrađeni na bazi amonijumnitrata kao oksidansa, nitroaromata ( TNT ) kao senzibilizatora uz dodatak organskih goriva, materija i sredstava koji štite eksploziv od vlage i stvrdnjavanja.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Postojanost praškastih eksploziva pri temperaturnim promjenama omogućava njihovu uspješnu primjenu na niskim i visokim temperaturama, uz dopunsku zaštitu od uticaja vlage zbog higroskopnih osobina osnovne komponente. U zavisnosti od detonacione brzine i brizantnosti praškasti eksplozivi BERANITI, namijenjeni su za miniranje mekih, srednje tvrdih i tvrdih materijala u rudarstvu (površinskim kopovima, jamama koje nisu ugrožene od pojave metana ili opasne ugljene prašine), građevinarstvu, hidrogradnji, tunelogradnji i dr. U kombinaciji praškastih i poluplastičnih BERANITA veće brizantnosti postižu se izvanredni rezultati pri miniranju jako tvrdih materijala. Svi praškasti eksplozivi osjetljivi su na uticaj vlage, mada pojedini hemijski aditivi, kao i pakovanje u polietilenski omot umanjuju uticaj higroskopnosti amonijumnitrata.

  NAČIN INICIRANJA

  Praškasti eksplozivi BERANIT - 1, BERANIT - 2 i BERANIT - 3 se iniciraju rudarskom kapislom br.8, električ- nim detonatorom, neelektričnim (POLINEL) detonatorom i detonirajućim štapinom.
 • SEMI – PLASTIC EXPLOSIVES - BERANIT

  OPŠTE KARAKTERISTIKE

  BERANIT je potpuno nov tip poluplastičnog eksploziva, osjetljivog na detonatorsku kapislu br. 8, izuzetno otporan na vodu, a u zavisnosti od uslova korišćenja isporučuje se u varijantama 301A i 351.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Kod ovih ekploziva nema “iznojavanja” nitroulja (kao što je slučaj kod nitroglicerinskih), nema stvrdnjavanja pa je osjetljivost na mehaničke spoljne utjecaje dugo vremena nepromijenjana. Ne upotrbljavaju se u metanskom režimu i eksplozivnoj ugljenoj prašini! Patronira se u kalibre od 28 do 100 mm, a pakuje u vodootporne kartonske kutije dimenzija 350 x 300 x 300 mm u količini od 20 kg. Gustine patroniranja su od 1,30 do 1,50 g/cm.
 • MOĆNIJA EKSPLOZIVNA AKCIJA!!!

  • U velikom se opsegu čuvaju svojstva dodatnih razornih činilaca - šrapneli i brizantnost. • Termobarik municija je fatalna za život u vještačkim i prirodnim skloništima. • Dizajn termobarik municije blago se razlikuje od konvencionalne municije. • Veliki broj municije može se pretvoriti u termobarik bez mijenjanja dizajna (avio-bombe).

  PRINCIP DJELOVANJA

  Punjenja konvencionalne municije u svom sastavu sadrže, kako goriva tako i oksidanse. Termobarik municija sadrži sastav sa visokim sadržajem goriva, koje pri detonaciji počinje gorjeti zbog kiseonika u njegovom sastavu, a njegovo sagorijevanje se produžava za vrijeme širenja eksplozivnih proizvoda u interakciji s kiseonikom iz vazduha, formirajući vatrenu loptu. U reakciji sa kiseonikom iz vazduha energija dodatno povećava pritisak u čeonom dijelu udarnog talasa. Usled korištenja kiseonika energija termobarik sastava po jedinici mase nekoliko puta prevazilazi energiju iste količine konvencionalnih eksploziva. Destruktivni učinak termobarik municije određuje se dejstvom vatrene lopte na temperaturama do 1500 stepeni - termičko dejstvo sa dejstvom udarnog talasa- odnosno barik uticaj. Pri eksploziji termobarik municije formira se udarni talas duži nego kod konvencionalnih eksploziva. To, u poređenju sa konvencionalnim eksplozivima, obezbjeđuje termobarik municiji veći impuls udarnog talasa pri istom pritisku u njegovom čelu. Osim toga, udarni talas nastao pri eksploziji termobarik punjenja sporije slabi u poređenju sa udarnim talasom konvencionalne municije, što takođe znatno povećava domet.
 • WATER RESISTANT EXPLOSIVES BERANIT - 30 P AND BERANIT - 37

  OPŠTE KARAKTERISTIKE

  Vodootporni plastični eksplozivi BERANIT - 30P i BERANIT - 37G pored AN-a kao oksidacione komponente (donor kiseonika) i TNT-a kao gorive i senzibilizirajuće komponente u svom sastavu sadrže vodu i visoko molekularne plastifikatore koji im daju visoku vodootpornost, dobru plastičnost, veliku gustinu, veliku i stabilnu detonacionu brzinu, a samim tim i veliku brizantnost, kao i izuzetnu bezbjednost prilikom upotrebe.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Zbog svoje visoke vodootpornosti, dobre plastičnosti, velike gustine i izuzetno visoke brizantnosti preporučujemo ga pri miniranju najčvršćih stjenskih masa na površinskim kopovima (zbog negativnog bilansa kiseonika) naročito tamo gdje je prisutna voda u bušotinama bilo protočna ili stajaća. Zbog svoje visoke otpornosti na hidrostatički pritisak i izrazite konstanstnosti detonacionih brzina za date prečnike preporučujemo ih i za seizmička ispitivanja.

  NAČIN INICIRANJA

  Pošto su neosjetljivi na inicijalni impuls DK-8 i det. štapina za njihovo iniciranje mora se upotrebiti pojačavač detonacije. Preporučujemo livene (plastične) pojačavače detonacije i to da prečnik pojačavača bude što približniji prečniku patrone, radi bržeg postizanja pune detonacione brzine u stubu minsko eksplozivnog punjenja. Kada se radi sa busterom i detonirajućim štapinom inicijaciju izvoditi odozgo - sa vrha bušotine, a ako se radi sa busterom i Nonel (Polinel) detonatorom inicijaciju izvoditi odozdo - sa dna bušotine.
 • AMMONIUM IODIDE NH4 J

  KARAKTERISTIKE:

  Bijeli kristalni prah. Upotrebljava se u fotografiji, medicini, a takođe i kod izrade protivgradnog reagensa.
 • BAKAR OKSID CuO

  KARAKTERISTIKE:

  Crni kristalni prah, koristi se u mnogim granama industrije, a takođe i u pirotehnici.
 • BARIUM CHROMATE

  KARAKTERISTIKE:

  Žuti kristalni prah. Široka primjena u mnogim granama, naročito u pirotehnici.
 • BARIUM NITRATE Ba(NO3 ) 2

  KARAKTERISTIKE:

  Bijeli kristalni prah. Nalazi primjenu u pirotehnici, naročito za bojenje plamena.
 • BARIUM PEROXIDE BAO2

  KARAKTERISTIKE:

  Sivobijeli kristalni prah. Zbog izraženih oksidacionih svojstava koristi se u pirotehnici, ali i za dobijanje kiseonika.