SREBRO JODID AgJ

Home/HEMIJA/SREBRO JODID AgJ

SREBRO JODID AgJ

KARAKTERISTIKE:

Svijetložuti kristalni prah. Upotrebljava se u fotografiji i kod izrade
protivgradnog reagensa, kao aktivna komponenta.

Kategorija: