OLOVO HROMAT PbCrO4

OLOVO HROMAT PbCrO4

KARAKTERISTIKE:

Žuti do žutocrveni kristali.
Upotrebljava se u pirotehnici, ali i u proizvodnji mineralnih boja.

Kategorija: