POLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih – vojnih eksploziva.

U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz sopstveni razvoj usvojena je proizvodnja privrednih eksploziva, inicijalnih sredstava, kao i hemijski program. Fabrika hemije posebno izdvaja projekat ,,perhloratni kompleks’’ čiji rezultati su amonijum perhlorat, litijum perhlorat itd.

Danas POLIEX zapošljava 80 radnika koji su, uz iskusan inžinjerski kadar, garancija kvaliteta proizvoda i usluga. POLIEX je akcionarsko društvo gdje je Slavko Vujisić vlasnik 83% firme, a ostalo su mali akcionari, njih 122.

Kapaciteti POLIEX

USLUGE
NAŠ TIM
Tehnološke mogućnosti
Razvojne mogućnosti

Lokacija