O nama

Home/O nama
O nama 2017-10-28T12:18:58+00:00

POLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih eksploziva.

U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz sopstveni razvoj usvojena je proizvodnja inicijalnih sredstava za miniranje u rudarstvu (električni detonatori, neelektrični detonatori i detonatorske kapisle), kao i privrednih poluplastič- nih eksploziva za posebne namjene u rudarstvu.

“Poliex” zapošljava 50 radnika koji su, uz iskusan inženjerski kadar, garancija kvaliteta proizvoda i usluga. AD „Poliex“ je akcionarsko društvo gdje je Država vlasnik 46,4053 %, Fond za razvoj 4,3479 % a ostalo su mali akcionari, njih 155. Najveći mali akcionar je Slavko Vujisić sa 25 %, koji je i direktor firme.

Kapaciteti POLIEX

USLUGE
NAŠ TIM
Tehnološke mogućnosti
Razvojne mogućnosti

Lokacija