Tim

Home/Tim
Tim 2017-10-26T21:36:09+00:00

Naš menadžment funkcioniše kao jedinstven tim koji postavljene kratkoročne i dugoročne ciljeve postiže efikasnim korišćenjem postojećih resursa.

Našom biznis strategijom težimo ostvarenju vizije kompanije i njenih dugoročnih ciljeva, a u pozadini svake donešene odluke je udružen i predan rad.

Uporedo sa procesom planiranja, velika pažnja se posvećuje i metodu predviđanja kojim, uz neznatna odstupanja, stvaramo buduću sliku ekonomskih uslova. Ovakav stav cini da je menadžment, zajedno sa kompanijom, spreman za sve buduće izazove!

Kapaciteti POLIEX

Usluge
Naš tim
Tehnološke mogućnosti
Razvojne mogućnosti
Slavko Vujišić
Slavko VujišićPRESIDENT OF BOD
owner of the company
Petar Trifunović
Petar TrifunovićCEO
Co-owner of the company
Živko Andrić
Živko AndrićDirector of Research and Development Centre
M. Sc. Technology
Zoran Popović
Zoran PopovićDipl. hemičar
Stanica Đurišić
Stanica ĐurišićBSc Law
Marijana Obradović
Marijana ObradovićBSc Economics
Biljana Stanišić
Biljana StanišićBsc Chemistry
Kristina Vujisić
Kristina VujisićMBA - Master of Business Administration
Marinko Senić
Marinko SenićBsc Chemistry
Čedo Golić
Čedo GolićBsc Technology
Slobodan Mijović
Slobodan MijovićBsc Technology
Meksud Zrnanović
Meksud ZrnanovićBsc Eng Mining
Andela Zrnanović
Andela ZrnanovićBsc Technology