OPŠTE KARAKTERISTIKE

Vodootporni plastični eksplozivi BERANIT – 30P i BERANIT – 37G pored AN-a kao oksidacione komponente (donor kiseonika) i TNT-a kao gorive i senzibilizirajuće komponente u svom sastavu sadrže vodu i visoko molekularne plastifikatore koji im daju visoku vodootpornost, dobru plastičnost, veliku gustinu, veliku i stabilnu detonacionu brzinu, a samim tim i veliku brizantnost, kao i izuzetnu bezbjednost prilikom upotrebe.

PODRUČJE PRIMJENE

Zbog svoje visoke vodootpornosti, dobre plastičnosti, velike gustine i izuzetno visoke brizantnosti preporučujemo ga pri miniranju najčvršćih stjenskih masa na površinskim kopovima (zbog negativnog bilansa kiseonika) naročito tamo gdje je prisutna voda u bušotinama bilo protočna ili stajaća. Zbog svoje visoke otpornosti na hidrostatički pritisak i izrazite konstanstnosti detonacionih brzina za date prečnike preporučujemo ih i za seizmička ispitivanja.

NAČIN INICIRANJA

Pošto su neosjetljivi na inicijalni impuls DK-8 i det. štapina za njihovo iniciranje mora se upotrebiti pojačavač detonacije. Preporučujemo livene (plastične) pojačavače detonacije i to da prečnik pojačavača bude što približniji prečniku patrone, radi bržeg postizanja pune detonacione brzine u stubu minsko eksplozivnog punjenja. Kada se radi sa busterom i detonirajućim štapinom inicijaciju izvoditi odozgo – sa vrha bušotine, a ako se radi sa busterom i Nonel (Polinel) detonatorom inicijaciju izvoditi odozdo – sa dna bušotine.