KARAKTERISTIKE:

Bijeli kristalni prah. Upotrebljava se u fotografiji, medicini, a takođe
i kod izrade protivgradnog reagensa.