KARAKTERISTIKE:

• Upaljač minobacačke bombe nije promijenjen tokom modifikacije
u termobarik.
• Pakovanje minobacačke bombe je prilagođeno za fragmentacionu
municiju dok se dimenzije ne mijenjaju u za prelazak u HE municiju.
• Vrijednost fragmentacije se ne mijenja kod HE fragmentacione municije.