Raketni motor je tip mlaznog motora koji koristi samo ponetu masu raketnog goriva za formiranje pogona
letelice velikom brzinom leta. Raketni motori proizvode potisak u skladu sa Njutnovim trećim zakonom. Većina
raketnih motora su sa unutrašnjim sagorevanjem, mada postoje i konstrukcije i bez sagorevanja (kao što je sa
ekspanzijom hladnog gasa). Raketni motori mogu raditi i u vakuumu i na taj način se mogu koristi za pogon
svemirskih letelica i balističkih raketa. Oni u širem smislu pripadaju grupaciji mlaznih motora, iako njihov rad
nije uslovljeno vezan za atmosferu.