Termobarična ručna bomba

KARAKTERISTIKE:

• Gustina 1,6 gr/cm3
• Temperaturni opseg od -300C do +600C
• Zepremina tijela 390 grama eksplozivne mase
• Košuljica ne smije da puca na temperaturnom opsegu
pri padu sa visine do 12 m na tvrdu podlogu.
• Anti statik materijal
(ne smije da se nabija statičkim eliktricitetom)
• Hemijski stabilan materijal na rastvarače