Prva lica “Biroa Kralja Abdule II za Projektovanje i Razvoj” – agencije zadužene za donošenje novih proizvoda i tehnologija u Kraljevinu Jordan — obišli fabriku POLIEX i održali radni sastanak sa menadžmentom kompanije.
guests from Kingdom of Jordan at Poliex

guests from Kingdom of Jordan at Poliex

guests from Kingdom of Jordan at Poliex