Metalurško tehnološki fakultet je u petak, 16. februara 2018. godine, posjetili predstavnici Hemijske industrije „POLIEX“ a.d. Berane, izvršni direktor Slavko Vujisić i glavni tehnolog Živko Andrić.

U konstruktivnom razgovoru, prepoznate su mogućnosti saradnje na praktičnoj obuci studenata, programskom opredjeljenju magistarskih i doktorskih teza prema potrebama POLIEX-a, mogućnost zapošljavanja, kao i stipendiranja svršenih studenata MTF-a.

Pored toga, prepoznata je i mogućnost zajedničkoh konkurisanja na naučne fondove i dogovorene aktivnosti tim povodom.

Hemijska industrija POLIEX, Berane je prepoznata kao firma koja će ući u spisak nastavnih baza MTF-a. U cilju promocije kompanije i njenog rada, studentima MTF-a će biti održana promocija kompanije i njenog programskog opredjeljenja naročito u domenu namjenske hemije i proizvodnje perhlorata.

Nakon prezentacije, biće organizovana posjeta kompaniji, tokom koje će biti potpisan i ugovor o praktičnoj nastavi studenata MTF-a u pogonima POLIEX-a . Predstavnici kompanije su naglasili potrebu za specijalizovanim kadrovima, tako da će studentima biti predstavljene mogućnosti zapošljavanja, a i stipendiranja odredjenog broja najboljih. U razgovoru je prepoznata i potvrđena obostrana spremnost na saradnju u obuci studenata, ali i u transferu znanja za potrebe tržišta.