• MaxamCorp Holding, S.L., Spain
• CRBC China
• Ministarstvo odbrane CG – MOD MNE
• JAHA company, Kosovo
• BARIU, Kosovo
• Arcelor Mittal Prijedor mine, Bosnia i Hercegovina
• “Carinvest” Kotor
• Crna Gora Put Podgorica
• “Jugoimport SDPR” Beograd, Srbija
• “Krajina Sport” Banja Luka, Bosnia i Hercegovina
• “Megalit Šumik” Raška, Srbija
• “Micei internacional” Skoplje, Makedonija
• “Minervo” Tuzla, Bosnia i Hercegovina
• “Minervo CG” Bar
• “Montenegro” Bar
• Montenegro Defence Industry Podgorica
• “Montenegroput” Bijelo Polje
• “Por” Podgorica
• “Prijedor putevi” ad Prijedor
• “Prvoborac” Herceg Novi
• “Putevi” Užice, Srbija
• RTB Bor
• Rudnici Boksita Nikšić
• Rudnik Uglja Pljevlja
• Rudnik Uglja-Resavica
• Rudnik SASI, Republika Srpska
• “Sport Billy” Ulcinj
• “Tara” Mojkovac (Tara Aerospace and Defence Products ad)
• “Tehnoput” Podgorica
• “Tofi” Rožaje
• “Transpetrol” Podgorica
• TVEK, Bosnia i Hercegovina
• EDePro
• Trepča, Kosovska Mitrovica
• Pobjeda rudet
• Sloboda, Čačak
• Krušik, Valjevo
• Prva iskra baric, Beograd