KODIFIKACIJA

Kompanija je izvršila registraciju i kodifikaciju svojih proizvoda po pravilima NATO kodifikacionog sistema.
Ministarstvo odbrane Crne Gore dodijelilo je NCAGE pod brojem A006W. Nacionalni kodifikacioni biro Crne Gore u Ministarstvu odbrane garantuje tačnost podataka. To omogućava potencijalnim kupcima, dobavljačima, poslovnim partnerima i svima koji posjete našu stranicu da se uvjere u kredibilitet našeg poslovanja.

Tabela u nastavku prikazuje do sada kodifikovane proizvode kompanije Poliex, koji su kodifikovani u Nacionalnom kodifikacionom birou Crne Gore i verifikovani u NATO kodifikacionom sistemu. Proizvodima su dodijeljeni NATO skladišni brojevi NSN.

Svi skladišni brojevi – NSN su unešeni u NMCRL – NATO Master Katalog Referenci Logistike sa svim neophodnim podacima za nabavku i naručivanje od strane potencijalnih kupaca ili dobavljača.

PREUZMITE TABELU KODIFIKOVANIH PROIZVODA
R.br NCAGE Naziv proizvoda Referentna oznaka NSN Proizvođač
1.        A006W Detonatorska kapisla DK-8         UN0029 1375-77-000-0074 HI “POLIEX” AD
2.        A006W Plastični pentritski eksploziv PEP – 500      001 1376-77-000-0085 HI “POLIEX” AD
3.        A006W Termobarični eksploziv TBS-1H       TBS-1H-002 1376-77-000-0086 HI “POLIEX” AD
4.        A006W Termobarični eksploziv TBS-1P       TBS-1P-003 1376-77-000-0087 HI “POLIEX” AD
5.        A006W Signalna noćna svjetleća patrona crvena    PB-SNICR-01 1370-77-000-0172 HI “POLIEX” AD
6.        A006W Signalna noćna svjetleća patrona zelena     PB-SNICG-01 1370-77-000-0171 HI “POLIEX” AD
7.        A006W Signalna noćna svjetleća patrona žuta         PB-SNICY-01 1370-77-000-0170  HI “POLIEX” AD
8.        A006W Signalna dnevna dimna patrona                        PB-SDSC-01 1370-77-000-0173  HI “POLIEX” AD
9.        A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø32 PB-BEB1F32-01 1375-77-0000228 HI “POLIEX” AD
10.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø36 PB-BEB1F36-01 1375-77-0000227 HI “POLIEX” AD
11.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø38 PB-BEB1F38-01 1375-77-0000226 HI “POLIEX” AD
12.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø42 PB-BEB1F42-01 1375-77-0000225 HI “POLIEX” AD
13.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø50 kraći PB-BEB1F50S-01 1375-77-0000224 HI “POLIEX” AD
14.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø50 duži PB-BEB1F50L-01 1375-77-0000223 HI “POLIEX” AD
15.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø60 PB-BEB1F60-01 1375-77-0000222 HI “POLIEX” AD
16.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø65 PB-BEB1F65-01 1375-77-0000221 HI “POLIEX” AD
17.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø70 PB-BEB1F70-01 1375-77-0000220 HI “POLIEX” AD
18.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø80 PB-BEB1F80-01 1375-77-0000219 HI “POLIEX” AD
19.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 1, Ø90 PB-BEB1F90-01 1375-77-0000218 HI “POLIEX” AD
20.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø32 PB-BEB2F32-01 1375-77-0000217 HI “POLIEX” AD
21.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø36 PB-BEB2F36-01 1375-77-0000216 HI “POLIEX” AD
22.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø38 PB-BEB2F38-01 1375-77-0000215 HI “POLIEX” AD
23.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø42 PB-BEB2F42-01 1375-77-0000214 HI “POLIEX” AD
24.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø50 kraći PB-BEB2F50S-01 1375-77-0000213 HI “POLIEX” AD
25.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø50 duži PB-BEB2F50L-01 1375-77-0000212 HI “POLIEX” AD
26.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø60 PB-BEB2F60-01 1375-77-0000211 HI “POLIEX” AD
27.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø65 PB-BEB2F65-01 1375-77-0000210 HI “POLIEX” AD
28.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø70 PB-BEB2F70-01 1375-77-0000209 HI “POLIEX” AD
29.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø80 PB-BEB2F80-01 1375-77-0000208 HI “POLIEX” AD
30.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 2, Ø90 PB-BEB2F90-01 1375-77-0000207 HI “POLIEX” AD
31.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø32 PB-BEB3F32-01 1375-77-0000204 HI “POLIEX” AD
32.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø36 PB-BEB3F36-01 1375-77-0000203 HI “POLIEX” AD
33.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø38 PB-BEB3F38-01 1375-77-0000202 HI “POLIEX” AD
34.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø42 PB-BEB3F42-01 1375-77-0000201 HI “POLIEX” AD
35.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø50 kraći PB-BEB3F50S-01 1375-77-0000200 HI “POLIEX” AD
36.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø50 duži PB-BEB3F50L-01 1375-77-0000199 HI “POLIEX” AD
37.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø60 PB-BEB3F60-01 1375-77-0000198 HI “POLIEX” AD
38.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø65 PB-BEB3F65-01 1375-77-0000197 HI “POLIEX” AD
39.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø70 PB-BEB3F70-01 1375-77-0000196 HI “POLIEX” AD
40.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø80 PB-BEB3F80-01 1375-77-0000195 HI “POLIEX” AD
41.     A006W Praškasti eksploziv – Beranit 3, Ø90 PB-BEB3F90-01 1375-77-0000194 HI “POLIEX” AD
42.     A006W Modifikovani plastični eksploziv – MPE PB-MPE-01  1376-77-0000206 HI “POLIEX” AD
43.     A006W Oblikovani heksogenski plastični eksploziv – OHPE PB-FHPE-01 1376-77-0000205 HI “POLIEX” AD
44.     A006W Olovo ferocijanid, Pb2[Fe(CN)6] PB-OFCH-01   6810-77-0000193 HI “POLIEX” AD
45.     A006W Olovo hromat, PbCrO4 PB-OCH-01  6810-77-0000192 HI “POLIEX” AD
46.     A006W Amonijum perhlorat, NH4ClO4 PB-APH-01   6810-77-0000191 HI “POLIEX” AD
47.     A006W Kalijum perhlorat, KClO4 PB-PPH-01  6810-77-0000190 HI “POLIEX” AD
48.     A006W Barijum hromat, BaCrO4 PB-BCH-01   6810-77-0000189 HI “POLIEX” AD
49.   A006W Pentolitski pojačnik PP-500 PB-PA500-01 1375-77-0000248 HI “POLIEX” AD
50. A006W Pentolitski pojačnik PP-300 PB-PA300-01 1375-77-0000247 HI “POLIEX” AD
51. A006W Neelektrični detonator polinel – PK PB-NEDPPK-01 1375-77-0000234 HI “POLIEX” AD
52. A006W Neelektrični detonator polinel – MS PB-NEDPMS-01 1375-77-0000233 HI “POLIEX” AD
53. A006W Neelektrični detonator polinel – DD PB-NEDPDD-01 1375-77-0000232 HI “POLIEX” AD
54. A006W Električni detonator nemetanski, intervala 20 ms, tip A PB-EDNM20A-01 1375-77-0000246 HI “POLIEX” AD
55. A006W Električni detonator nemetanski, intervala 30 ms, tip A PB-EDNM30A-01 1375-77-0000245 HI “POLIEX” AD
56.  A006W Električni detonator nemetanski, intervala 500 ms, tip A PB-EDNM500A-01 1375-77-0000244 HI “POLIEX” AD
57. A006W Električni detonator metanski, intervala 20 ms, tip A PB-EDM20A-01 1375-77-0000243 HI “POLIEX” AD
58. A006W Električni detonator metanski, intervala 30 ms, tip A PB-EDM30A-01 1375-77-0000242 HI “POLIEX” AD
59. A006W Električni detonator metanski, intervala 500 ms, tip A PB-EDM500A-01 1375-77-0000241 HI “POLIEX” AD
60. A006W Električni detonator nemetanski, intervala 20 ms, tip B PB-EDNM20B-01 1375-77-0000240 HI “POLIEX” AD
61. A006W Električni detonator nemetanski, intervala 30 ms, tip B PB-EDNM30B-01 1375-77-0000239 HI “POLIEX” AD
62. A006W Električni detonator nemetanski, intervala 500 ms, tip B PB-EDNM500B-01 1375-77-0000238 HI “POLIEX” AD
63. A006W Električni detonator metanski, intervala 20 ms, tip B PB-EDM20B-01 1375-77-0000237 HI “POLIEX” AD
64.   A006W Električni detonator metanski, intervala 30 ms, tip B PB-EDM30B-01 1375-77-0000236 HI “POLIEX” AD
65. A006W Električni detonator metanski, intervala 500 ms, tip B PB-EDM500B-01 1375-77-0000235 HI “POLIEX” AD
66. A006W Ekološki gasni klin EGK PB-EGW-01 1375-77-0000231 HI “POLIEX” AD
67. A006W Pirotehnička baklja ZMAJ PB-PBD-01 1385-77-0000249 HI “POLIEX” AD
68. A006W Imitacija topovskog udara PB-AIEP-01 1375-77-0000257 HI “POLIEX” AD
69. A006W Aktivno-reaktivni oklop – ERA PB-ARA-01 1375-77-0000250 HI “POLIEX” AD
70. A006W Bangalor torpedo PB-BT-01 1375-77-0000256 HI “POLIEX” AD
71. A006W Vježbovna ručna bomba PB-THG-01 1330-77-0000251 HI “POLIEX” AD
72. A006W Ručna bomba M-75 PB-HGM75-01 1330-77-0000255 HI “POLIEX” AD
73. A006W Ručna bomba HG TB PB-HGHGTB-01 1330-77-0000254 HI “POLIEX” AD
74. A006W Ručna bomba O19 PB-HGO19-01 1330-77-0000253 HI “POLIEX” AD
75. A006W Ručna bomba D19 PB-HGD19-01 1330-77-0000252 HI “POLIEX” AD

 

PREUZMITE TABELU KODIFIKOVANIH PROIZVODA