Fabrika pruža kompletan minerski servis, transport ekspolozivnih materijala kao i kompletnu uslugu miniranja. Stručni tim Poliexa vrši usluge delaboracije (rastavljanja) svih vrsta minsko – eksplozivnih sredstava.

Services

Kapaciteti POLIEX

Usluge
NAŠ TIM
Tehnološke mogućnosti
Razvojne mogućnosti