Osnovne informacije o kompaniji POLIEX a.d.

poliex na mapi EuropePOLIEX je osnovan 1982. godine i specijalizovan je za proizvodnju plastičnih eksploziva.

U cilju proširenja proizvodnog asortimana i zadovoljenja potreba tržišta, kroz razvoj usvojena je proizvodnja inicijalnih sredstava za miniranje u rudarstvu (električni detonatori, neelektrični detonatori i detonatorske kapisle), kao i privrednih poluplastičnih eksploziva za posebne namjene u rudarstvu.

“Poliex” zapošljava 50 radnika koji su, uz iskusan inženjerski kadar, garancija kvaliteta proizvoda i usluga. AD „Poliex“ je akcionarsko društvo gdje je Država vlasnik 46,4053%, Fond za razvoj 4,3479% a ostalo su mali akcionari, njih 155. Najveći mali akcionar je Slavko Vujisić sa 25%, koji je i direktor firme.


srne i muflon u POLIEX

divlje patke došlji na jezero u fabrici POLIEX

 


Lokacija POLIEX na mapi google


Veća mapa