PRIVREDNI EKSPLOZIVI

Home/PRIVREDNI EKSPLOZIVI
 • OPŠTE KARAKTERISTIKE

  Privredni eksploziv BERANEX -A, tip ANFO je prosta, relativno bezopasna eksplozivna materija, predstavlja smješu granulisanog amonijum nitrata i dizel goriva, dobro je sipak.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Detonacione karakteristike ovih eksploziva su manje nego kod klasičnih praškastih eksploziva, te su namijenjeni za miniranje mekih i srednje tvrdih materijala u rudarstvu, građevinarstvu i u drugim granama privrede gdje je potrebno rastresanje materijala. Neposredno se sipaju u minsku bušotinu. Nije otporan na uticaj vlage, te je njegova primjena ograničena na suve bušotine. Upotreba ovih eksploziva zabranjena je u rudnicima uglja gdje ima metana ili opasne ugljene prašine.

  NAČIN INICIRANJA

  Pošto su neosjetljivi na inicijalni impuls DK - 8 i detonirajućeg štapina za njihovo iniciranje mora se upotrebiti pojačivač detonacije (pentolitski pojačivač - min 200 grama) ili ekvivalentna količina jačeg privrednog eksploziva
 • OPŠTE KARAKTERISTIKE

  Praškasti eksploziv BERANIT - 1 (Ø28) je amonijumnitratni - TNT eksploziv izrađen na bazi amonijumnitrata kao oksidansa, nitroaromata ( TNT ) kao senzibilizatora uz dodatak organskih goriva, materija i sredstava koji štite eksploziv od vlage i stvrdnjavanja.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Postojanost praškastog eksploziva pri temperaturnim promjenama omogućava njegovu uspješnu primjenu na niskim i visokim temperaturama, uz dopunsku zaštitu od uticaja vlage zbog higroskopnih osobina osnovne komponente. U zavisnosti od detonacione brzine i brizantnosti praškasti eksploziv BERANIT -1, namijenjeni je za miniranje mekih, srednje tvrdih i tvrdih materijala u rudarstvu (površinskim kopovima, jamama koje nisu ugrožene od pojave metana ili opasne ugljene prašine), građevinarstvu, hidrogradnji, tunelogradnji i dr. U kombinaciji praškastih i poluplastičnih BERANITA veće brizantnosti postižu se izvanredni rezultati pri miniranju jako tvrdih materijala. Svi praškasti eksplozivi osjetljivi su na uticaj vlage, mada pojedini hemijski aditivi, kao i pakovanje u polietilenski omot umanjuju uticaj higroskopnosti amonijumnitrata.

  NAČIN INICIRANJA

  Praškasti eksploziv BERANIT - 1 inicira se rudarskom kapislom br.8, električnim detonatorom, neelektričnim (POLINEL) detonatorom i detonirajućim štapinom.
 • OPŠTE KARAKTERISTIKE

  Praškasti eksplozivi BERANIT - 1, BERANIT - 2 i BERANIT - 3 su amonijumnitratni - TNT eksplozivi izrađeni na bazi amonijumnitrata kao oksidansa, nitroaromata ( TNT ) kao senzibilizatora uz dodatak organskih goriva, materija i sredstava koji štite eksploziv od vlage i stvrdnjavanja.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Postojanost praškastih eksploziva pri temperaturnim promjenama omogućava njihovu uspješnu primjenu na niskim i visokim temperaturama, uz dopunsku zaštitu od uticaja vlage zbog higroskopnih osobina osnovne komponente. U zavisnosti od detonacione brzine i brizantnosti praškasti eksplozivi BERANITI, namijenjeni su za miniranje mekih, srednje tvrdih i tvrdih materijala u rudarstvu (površinskim kopovima, jamama koje nisu ugrožene od pojave metana ili opasne ugljene prašine), građevinarstvu, hidrogradnji, tunelogradnji i dr. U kombinaciji praškastih i poluplastičnih BERANITA veće brizantnosti postižu se izvanredni rezultati pri miniranju jako tvrdih materijala. Svi praškasti eksplozivi osjetljivi su na uticaj vlage, mada pojedini hemijski aditivi, kao i pakovanje u polietilenski omot umanjuju uticaj higroskopnosti amonijumnitrata.

  NAČIN INICIRANJA

  Praškasti eksplozivi BERANIT - 1, BERANIT - 2 i BERANIT - 3 se iniciraju rudarskom kapislom br.8, električ- nim detonatorom, neelektričnim (POLINEL) detonatorom i detonirajućim štapinom.
 • OPŠTE KARAKTERISTIKE

  BERANIT je potpuno nov tip poluplastičnog eksploziva, osjetljivog na detonatorsku kapislu br. 8, izuzetno otporan na vodu, a u zavisnosti od uslova korišćenja isporučuje se u varijantama 301A i 351.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Kod ovih ekploziva nema “iznojavanja” nitroulja (kao što je slučaj kod nitroglicerinskih), nema stvrdnjavanja pa je osjetljivost na mehaničke spoljne utjecaje dugo vremena nepromijenjana. Ne upotrbljavaju se u metanskom režimu i eksplozivnoj ugljenoj prašini! Patronira se u kalibre od 28 do 100 mm, a pakuje u vodootporne kartonske kutije dimenzija 350 x 300 x 300 mm u količini od 20 kg. Gustine patroniranja su od 1,30 do 1,50 g/cm.
 • OPŠTE KARAKTERISTIKE

  Vodootporni plastični eksplozivi BERANIT - 30P i BERANIT - 37G pored AN-a kao oksidacione komponente (donor kiseonika) i TNT-a kao gorive i senzibilizirajuće komponente u svom sastavu sadrže vodu i visoko molekularne plastifikatore koji im daju visoku vodootpornost, dobru plastičnost, veliku gustinu, veliku i stabilnu detonacionu brzinu, a samim tim i veliku brizantnost, kao i izuzetnu bezbjednost prilikom upotrebe.

  PODRUČJE PRIMJENE

  Zbog svoje visoke vodootpornosti, dobre plastičnosti, velike gustine i izuzetno visoke brizantnosti preporučujemo ga pri miniranju najčvršćih stjenskih masa na površinskim kopovima (zbog negativnog bilansa kiseonika) naročito tamo gdje je prisutna voda u bušotinama bilo protočna ili stajaća. Zbog svoje visoke otpornosti na hidrostatički pritisak i izrazite konstanstnosti detonacionih brzina za date prečnike preporučujemo ih i za seizmička ispitivanja.

  NAČIN INICIRANJA

  Pošto su neosjetljivi na inicijalni impuls DK-8 i det. štapina za njihovo iniciranje mora se upotrebiti pojačavač detonacije. Preporučujemo livene (plastične) pojačavače detonacije i to da prečnik pojačavača bude što približniji prečniku patrone, radi bržeg postizanja pune detonacione brzine u stubu minsko eksplozivnog punjenja. Kada se radi sa busterom i detonirajućim štapinom inicijaciju izvoditi odozgo - sa vrha bušotine, a ako se radi sa busterom i Nonel (Polinel) detonatorom inicijaciju izvoditi odozdo - sa dna bušotine.
Go to Top